Prava mera čustvene inteligence

Za uspeh v poklicu, poslu in karieri je nujno potrebna prava mera čustvene inteligence (EQ), brez katere se po ugotovitvah britanskega specialista Johna Traina ne moremo nadejati dolgoročnega uspeha. Train, ki je dobro desetletje proučeval pomen čustvene in psihične varnosti na delovnem mestu, v isti sapi dodaja, da so srečno otroštvo in izpolnjene mladostne sanje najboljše zagotovilo za psihično uravnovešenost in čustveno stabilnost v zreli, odrasli dobi. Kot visoka stopnja čustvene inteligence se odražajo v poklicnem, socialnem in zasebnem življenju.

Razlago fenomena preobčutljivosti za zunanje dražljaje na delovnem mestu strokovnjaki pojasnjujejo z domnevo, ki sloni na nezaupljivosti, pomanjkanju samozavesti in slabi koncentraciji. Kdor je prepričan o sebi in zaupa v svoje sposobnosti, se zna osredotočiti na posel, ki ga opravlja, in se mu posvetiti, obenem pa dela in ustvarja v urejenem in varnem delovnem okolju, je malo občutljiv za zunanje dražljaje in dovzeten za motnje, ki se jim pri svojem profesionalnem udejstvovanju iz objektivnih razlogov ne more vselej izogniti. Spodbudno je tudi, da se človek sčasoma lahko privadi neprijetnim močnejšim dražljajem (na primer hrupu in ropotu).

Čustvena varnost na delovnem mestu je tesno povezana z doživljanjem uspeha in pojmovanjem poraza. Tako posamezniki, ki delajo v psihično nespodbudnem okolju, ob neuspehih doživljajo močan stres, včasih celo pravo tragedijo, saj se popolnoma identificirajo s porazom. Njihovi kolegi, ki delajo v spodbudni atmosferi, pa neuspeh sprejmejo kot nepogrešljivi (ali vsaj običajni) sestavni del svojega poklicnega kurikuluma. Imajo ga za manj posrečen korak na poti do uspeha in se skušajo s svojim optimizmom potolažiti oziroma spodbuditi za nadaljnji boj.

Ameriški delovni in vedenjski psihologi ugotavljajo, da sta posameznikova suverenost in sposobnost hladnokrvnega obvladovanja čustveno napetih položajev premosorazmerni z deležem samozaupanja in samozavesti, s katero se ponaša hladnokrvni posameznik s primerno visokim EQ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *