Po poklicu sem prevajalka

Veliko spletnih ponudnikov ponuja ugodne prevajalske storitve. Med bogatimi ponudniki pa je moč opaziti tudi tiste, ki prevajajo samo v peščico jezikov. Za take ponudnike je priporočljivo, da za uspešno poslovanje razširijo prevajalske storitve. Zaposlitev prevajalke ali prevajalca bi bila najbolj optimalna rešitev za podjetje.

Kako izgleda poklic tistega, ki prevaja?

Prevajalka ali prevajalec sta zadolžena za prevod zahtevanega besedila. Število jezikov, ki jih mora prevajalka oziroma prevajalec znati je odvisno od zahtev delodajalca. Ob naročilu mora naročnik oddati zahtevano besedilo za prevod ter zapisati želje in meje pri prevodu. Besedilo se pošlje prevajalki oziroma prevajalcu. Le-ta poskrbi za korektno prevedeno besedilo ter zadovolji želje naročnika.

V današnjem času je potreba po znanju jezika velika. Vsak delodajalec zahteva znanje vsaj še enega dodatnega jezika. Iskalec zaposlitve, ki nima znanja z vsaj še enega jezika ima minimalne možnosti za novo zaposlitev. Podjetja, ki zahtevajo dodatno znanje pri svojih zaposlenih lahko konkurirajo na mednarodnem trgu. S tem so v prednosti tudi pri konkurenci na domačem trgu. Podjetje se za prevode uradnih besedil vseeno raje odločajo za najem prevajalske agencije.

Za prevode besedil se lahko namesto za prevajalko oziroma prevajalca odločimo tudi za spletne prevajalnike. Med najbolj znanimi je Google Translate, ki prevaja besede in celotna besedila. Splošno znanje jezika je vseeno zaželeno pri tej vrsti prevodov saj pri prevodih velikokrat pride do napak. Pri vpisu besed in besedil ima Google Prevajalnik tudi možnost zaznave jezika. Je dober pripomoček pri projektih za katere ni potrebe po uradnih prevodih. Med najbolj znanimi aplikacijami pa je PONS prevajalnik, ki tudi omogoča prevoda besed in besedil.

Za poklic prevajalka oziroma prevajalec je veliko povpraševanja na trgu. Spletni ponudniki svoje razpise objavijo na svojih spletni straneh ter poudarijo željo po znanju določenega jezika. Povpraševanje je opredeljeno na prevajalke oziroma prevajalce, ki imajo znanje z več jezikov. Najpogosteje je povpraševanje povečano za znanje manj razširjenih jezikov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *