Najboljše inštrukcije kemije

Veliko osnovnošolcev in dijakov ima probleme z razumevanjem kemije. Kemija je znanost, ki se ukvarja s sestavo snovi in proučuje zakone s pomočjo preizkusov. Inštrukcije kemije omogočajo učencem s težavami pomoč. Starši se največkrat odločijo za inštruktorje, ki so starejši ali pa so učitelji na drugih šolah, ki nudijo inštrukcije kemije v prostem času. Čeprav so izobraženi in imajo veliko izkušenj je za učenca s problemi vseeno najbolje, da težave rešuje z mlajšimi inštruktorji. Najpogosteje se učenci s težavami odločijo za pomoč pri starejših generacijah, ki še obiskujejo šolo.

V osnovnih šolah so organizirane inštrukcije kemije s strani srednješolskih otrok. Primerne so za vse tiste, ki imajo probleme pri razumevanju snovi. Inštrukcije kemije potekajo individualno, vsak inštruktor tako lahko naveže stik z otrokom in lažje ugotovi kje se nahaja problem pri razumevanju. Najbolj pomembna je odločitev staršev za začetek inštrukcij. Težave je potrebno razrešiti čimprej. Če se s problemi odlaša lahko kmalu zmanjka časa in je škoda že narejena. Veliko takih otrok ima tako probleme tudi kasneje v srednješolskih letih. Zaradi težav pri učenju se velikokrat zgodi, da učenec izgubi voljo do učenja in opusti izobraževanje po zaključku srednje šole.

Inštrukcije kemije je potrebno prilagoditi vsakemu učencu posebej. Potrebno je čimprej ugotoviti kje se problem nahaja in zakaj je do problema prišlo. Pred začetkom inštrukcij se učenec lahko posvetuje tudi s svojim učiteljem, ki mu predlaga načine dela za boljše razumevanje. Velikokrat pride prav tudi dodatna literatura, ki otroku pokaže svet kemije na drugačen način kot je bilo predstavljeno v šoli. Do težav lahko pride tudi zaradi odsotnosti med predelovanjem snovi. Otrokom, ki so odsotni zaradi bolezni pripadajo individualne ure z učiteljem kemije, kjer učitelj še enkrat predela zamujeno snov. Omenjeni procesi učenja za odsotne učence žal še niso postali del ustaljene rutine učiteljev. Z vpeljavo takega načina predelovanja snovi pa učitelj lahko prepreči začetek učnih težav pri učencih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *