Kanalete z rego za nizke vgradne površine

Na javnih trgih in ulicah mora biti prav tako kot povsod drugje poskrbljeno za odvodnjavanje meteorne oziroma odpadne vode. Vendar pa imajo takšne površine to specifiko, da je mora biti vgradnja veliko bolj premišljena, saj bi kakršnikoli dvignjeni elementi lahko predstavljali motečo oviro za uporabnike. Za takšne nizke vgradne površine so zato še posebej primerne kanalete z rego, ki poskrbijo za zanesljivo in učinkovito linijsko odvodnjavanje meteorne vode z javnih trgov, ulic in drugih podobnih površin.

Odvodnjavanje za nizkogradnje

Vsaka površina zahteva drugačne rešitve za odvodnjavanje, saj je pri tem treba upoštevati namen uporabe in številne druge dejavnike. Zaradi tega je treba način odvodnjavanja prilagoditi vsaki površini posebej in dobro razmisliti, kakšna rešitev bi bila v ta namen najbolj ustrezna. To še posebej velja za ureditev odvodnjavanja na nizkih vgradnih površinah.

Med nizkogradnjo oziroma površine z nizko vgradno površino zagotovo ne spadajo le ulice in trgi, ampak tudi številne druge površine, kot so ceste, parkirišča, dvorišča in podobno. Vendar pa imajo ulice in trgi to specifično lastnost, da mora biti odvodnjavanje ne le nemoteče in funkcionalno, temveč tudi estetsko premišljeno umeščeno na samo površino.

Prav zaradi tega so kanalete z rego najboljša izbira za takšno vrsto površin, saj predstavljajo tudi zelo estetsko oziroma skorajda nevidno rešitev – uporabniki se namreč velikokrat niti ne zavedajo, da gre za rešitev za odvodnjavanje, saj so praktično neopazne. To zlepa izkoriščajo tudi arhitekti in projektanti, ki tako rešitev iz estetskih razlogov radi uporabljajo. Prav zato jo najdemo na številnih javnih površinah z nizko vgradno površino po vsem svetu, pa tudi na številnih javnih trgih in ulicah v Ljubljani ter drugih slovenskih mestih.

Prednosti, ki jih imajo kanalete z rego

Glavne lastnosti oziroma prednosti, ki jih imajo kanalete z rego v primerjavi z drugimi rešitvami za odvodnjavanje meteorne vode, so:

  • primernost za nizke vgradne površine,
  • nemoteče za pešce in ostale uporabnike
  • lep in dovršen izgled,
  • primernost za posebne arhitekturne zahteve,
  • izredna funkcionalnost,
  • velika učinkovitost in zanesljivost.